اخبار اتحادیه

تصمیمات جدید برای تسریع نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهری

قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تسریع تحویل تاکسی های جایگزین، گفت: مقرر شده ایران خودرو از زمان تحویل

گام به گام تا اجرای طرح سپند؛

طرح آموزش یاران اجرایی می شود/فراخوان عمومی از مرداد ماه مدیرطرح آموزش یاران با اشاره به جزئیات اجرای این طرح، گفت: از مرداد ماه فراخوان عمومی

پروژه ها

سامانه سپند

طرح "سپند" با هدف ارتقاء خدمات حمل ونقل دانش آموزان در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور قرار دارد و در حال حاضر مراحل

سامانه پروانه

پردازش و آمایش ناوگان همگانی پروژه هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی کشور

ورود به سامانهبالا