اخبار اتحادیه

تابستانه و زمستانه شدن کرایه تاکسی‌ها / اخذ کرایه کولر غیر قانونی است

رئیس اتحادیه تاکسیرانی گفت: اخذ کرایه کولر از شهروندان غیر قانونی بوده وبا رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد. به گزارش روابط عمومی

دریافت مبلغ بیشتر بابت کولر در تاکسی تخلف است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اخذ کرایه بیشتر بابت روشن کردن کولر در تاکسی را خلاف قانون اعلام کرد و گفت: باید راننده تاکسی سیستم

پروژه ها

سامانه سپند

طرح "سپند" با هدف ارتقاء خدمات حمل ونقل دانش آموزان در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور قرار دارد و در حال حاضر مراحل

سامانه پروانه

پردازش و آمایش ناوگان همگانی پروژه هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی کشور

ورود به سامانهبالا