اخبار اتحادیه

نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست

سال قبل، پس از وقفه ای چند ساله در عرصه نوسازی تاکسی ها و به تبع آن، رکودی سخت در بدنه تاکسیرانی ها، طرح نوسازی

۵۰ درصد تخفیف بیمه‌ای برای تاکسیرانان

کارشناس امور بیمه اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور از توافق این اتحادیه با ۳ بانک عامل در نوسازی تاکسی‌های فرسوده در خصوص الحاق بیمه بدنه به

پروژه ها

سامانه سپند

طرح "سپند" با هدف ارتقاء خدمات حمل ونقل دانش آموزان در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور قرار دارد و در حال حاضر مراحل

سامانه پروانه

پردازش و آمایش ناوگان همگانی پروژه هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی کشور

ورود به سامانهبالا